Гумено-текстилни маркучи
Снегоринни дъски - гумени дъски за снегорин
Подови каучукови настилки и пластини
Транспортни ленти
Порести каучукови профили и Листова изолация K-FLEX ST
Ремъци
Скоби за водни съединения